Ikkunan kiintopainikkeet

Kiinteillä painikkeilla varustettu Tiivi Kristalli -ikkuna. 

Ikkuna varauloskäyntinä

Rakentamismääräyskokoelman mukaan asunnossa tulee olla varatie, jos uloskäyntejä on vain yksi. Varatienä voidaan käyttää esimerkiksi ikkunaa, josta pääsee maan pinnalle tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle. 

Varatienä käytettävässä ikkunassa tulee olla kiinteä painike, jotta se on aina avattavissa. Ikkuna-aukon tulee olla vähintään 600 mm korkea ja 500 mm leveä, siten että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 millimetriä. 

Kaksikerroksisissa asunnoissa on toisen kerroksen jokaisesta asuinhuoneesta oltava varatie. Varatieksi käy parvekkeen ovi tai kiintopainikkeilla varustettu ikkuna. 

Paikalliset paloviranomaiset ja rakennusvalvonta antavat lisätietoja varauloskäyntien rakentamisesta ja vaatimuksista. 

Makuuhuoneen ikkuna varatienä

Rakentamismääräyksissä ei tällä hetkellä vaadita yksikerroksisten rakennusten makuuhuoneisiin varatieksi sopivaa helposti avattavaa ikkunaa. Palotilanteessa kiinteän ikkunan rikkominen on erittäin vaikeaa, vaarallista ja hidasta, tavallisen avattavan ikkunan irrallinen avauskahvaa ei puolestaan yleensä ole helposti saatavilla ja ikkunan avaaminen useista erillisistä lukituspisteistä on hidasta. Onnettomuustutkintakeskus suosittelee, että pientalojen makuuhuoneissa olisi kiinteillä painikkeilla varustettu kulkukelpoinen ikkuna. 

Helposti avattavia ikkunoita ovat esimerkiksi yhdellä kahvalla käytettävällä EasyLock-mekanismilla varustetut avattavat ikkunat sekä yksipuitteiset kippi-ikkunat, jotka avautuvat myöskin yhdestä kahvasta. Kaksipuitteiseen avattavaan ikkunaan voi valita tuuletusikkunoissa käytettävän aukipitolaitteen, jonka avulla ikkunan ulommainen puite aukeaa ilman lisävaivaa yhtä aikaa sisäpuitteen kanssa.