Moduulimitat


Ikkunan koon voi ilmoittaa joko täsmällisenä karmin ulkomittana tai moduulijärjestelmään perustuvan liittymismittana. Ikkunan liittymismitta käsittää ikkunan ja sen asennuksen tarvitseman tilan. Ikkunoita tilattaessa on mainittava, kumpi mittaustapa on kyseessä. 

Nykyisin ikkunateollisuus voi valmistaa tuotteet ikkuna-aukkoon sopivaksi mittojen mukaan, joten moduulimitoitusta ei yleensä käytetä korjausrakentamisessa.

Moduulimitoituksen perusmoduulia eli kantamoduulia kuvataan kirjaimella M. Sen suuruus on 100 mm. Rakennusosia mitoitettaessa käytetään perusmittaa 1M tai sen kerrannaisia 3M, 6M, 9M ja 12M. Esimerkiksi oven yleinen leveys 9M ja korkeus 21M. Tällöin oven kooksi voidaan ilmoittaa yksinkertaisesti 9x21.

Ikkunateollisuudessa on käytetty pystysuuntaisessa mitoituksessa poikkeavaa 2M-kerrannaismitoitusta (6M, 12M, 14M, 16M). 

Piirustuksissa moduulimittaa tarkoitettaessa voidaan merkitä tarkan mitan sijaan kantamoduulin kerroin (8400 = 84M).

Korjausrakentaminen ja modulimitat

Korjausrakentamisessa modulimittaisten ikkunoiden käyttö johtaa usein aukonmuutostyöhön. Vanhoja ikkunoita uusittaessa uudet ikkunat tehdään yleensä mitattuun oikeaan kokoon, jossa huomioidaan myös asennus- ja tilkevara. Usein ikkunamyyjä ottaa tarvittavat mitat ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa ikkuna- tai ovitilauksen.