Ikkunoiden kätisyys

Ikkuna tai ovi on vasenkätinen, kun se avautuu aukeamissuunnasta luontevasti vasemmalla kädellä. Painike on tällöin oikealla puolella ja saranat vasemmalla puolella.

Oikeakätisessä ovessa tai ikkunassa puolestaan painike on aukeamissuunnasta katsottuna vasemalla ja saranat oikealla puolella. 

Kätisyydellä on merkitystä ennen muuta käytännön seikkojen, kuten muiden aukkojen ja kalusteiden sijainnin ja pestävyyden näkökulmasta.