Ikkunat ja asunnon energiatalous

Ikkunat ja asunnon energiatalous

Ikkunat ovat rakennuksen ulkokuoren huonoimmin lämpöä eristävä osa: niiden osuus asunnon energiankulutuksesta on 15–20 prosenttia. Tämän vuoksi ikkunoiden laatu ja huolellinen asennus ovat merkittäviä koko rakennuksen energiataloudelle. 

Ikkunoilla on siis merkittävä vaikutus talon energialaskuun, joten oikein valitut ja ammattitaitoisesti asennetut ikkunat säästävät lämmityskustannuksissa. Oikein säädetyllä ilmanvaihdolla ja energiatehokkailla ikkunoilla on mahdollista saavuttaa noin 20 prosentin energiansäästö. Uudisrakentamisessa ikkunoiden osuus kaikista rakentamiskustannuksista on kuitenkin vain noin 1,5 prosenttia. 

Ikkunoiden energiatehokkuuden lisäksi talon lämpötalouteen vaikuttaa ikkunoiden pinta-ala ja ilmansuunta. Ikkunoiden kautta saadaan rakennukseen myös valoa ja passiivista aurinkolämpöä, joka vähentää valaistuksen ja lämmityksen energiantarvetta.

Nykyiset rakentamisen energiatehokkuusmääräykset vaativat, että ikkunan lämmöneristävyys- eli U-arvo tulee olla 1.0 W/m²K tai alle, kun kyseessä on uudisrakentaminen.

Lämpövuodot ikkunoista

Ikkunoista voi vuotaa lämpöä niin ilmavuotoina kuin lasin läpi säteilemälläkin. Puurakenteisissa ikkunoissa lämpöä voi vuotaa neljästä kohtaa: karmin ja seinärakenteen välisestä tilkeraosta, puitteen ja karmin välisestä raosta, lasin ja puitteen välisestä raosta sekä puuosien liitoksista. Lämpövuotoa tapahtuu myös materiaalia pitkin johtumalla. 

Energiansäästölaseissa (= selektiivilasi ) lämmöneristyskyky nousee ja lasien sisäpintojen huurtuminen vähenee kylminä aikoina. Samoin ikkunan lähellä usein tuntuva vedon tunne vähenee, koska ikkunan pintalämpötila on korkeampi kuin tavallisella lasilla.

Eri aikakausien ikkunoiden energiatalous

Aiempina vuosikymmeninä ikkunoiden lämmöneristävyyttä parannettiin lisäämällä lasien määrää. Jos yksinkertaisen ikkunan U-arvo on 6, kaksinkertaisessa ikkunassa se on 3 ja kolminkertaisessa ikkunassa 2. 

Ikkunalaisien määrän lisäksi ikkunan lämmöneristyskykyyn vaikuttavat myös lukuisat muut rakenteelliset ratkaisut, kuten kaasutäytteiset lasit, kalvopäällysteiset selektiivilasit sekä puitteiden komposiittirakenteet.