Tuloilmaventtiilin asennus

Tuloilmaongelmat

Sisäilman laadun kannalta on tärkeää, että ilmanvaihdon poistaman sisäilman tilalle virtaa hallitusti raitista ulkoilmaa. Ilmanvaihdolla luodaan taloon tyypillisesti alipaine, jolloin ilma pyrkii virtaamaan taloon sisälle päin. Hyvin suunnitellussa, rakennetussa ja kunnossapidetyssä ilmanvaihdossa tuloilma tulee asuntoon hallitusti ilmanvaihtokanavia pitkin. Jos tuloilmakanavat on suunniteltu tai rakennettu huonosti tai jätetty hoitamatta, ilma alkaa virrata asuntoon hallitsemattomasti muista aukoista, raoista ja rakenteiden läpi. Hallitsematon tuloilman virtaus tuo usein mukanaan hajuja, tunkkaisuutta eikä raittiin, happirikkaan ilman määrä yleensä ole riittävä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tekemässä tutkimuksessa selvitettiin sisäilmaongelmista kärsivien asuntojen ilmanvaihtoa. Usein syy ongelmiin löytyi juuri tuloilmasta.

Asukkaan kannalta tärkeintä olisi uhrata ilmanvaihdolle muutama ajatus. Ensin täytyy selvittää itselle mitä kautta käytetty ilma poistuu asunnosta ja mistä korvausilma tulee sisään. Tämän jälkeen kannattaa selvittää ovatko sekä tulo- että poistoilmakanavat puhtaat ja avoinna. Kun ilman kulkureitit ovat avoinna, niin mahdollisia tulo- ja etenkin poistoilmakoneita kannattaa käyttää tarpeellisella teholla. Hämmästyttävän usein sisäilmaongelma ratkesi sillä, että poistoilmakone laitettiin isommalle tai tuloilmaventtiiliä avattiin enemmän. Ammattilaisen apua tarvitaan ilmanvaihdon suunnittelussa, asennuksissa, kanavien puhdistuksessa ja etenkin ilmanvaihdon mittaamisessa ja tasapainottamisessa.