Tuloilmaikkunan toimintaperiaate

Tuloilmaikkuna nostaa sisääntulevan ilman lämpötilaa noin 10 astetta kierrättämällä korvausilman ikkunoiden välitilan kautta. Esilämmitys tapahtuu muutoin hukkaan menevällä, ikkunan läpi johtuvalla lämmöllä. 

Tuloilmaikkunat

Tuloilmaikkunalla huonetilaan tuodaan koneellisella ilmanpoistolla varustettuihin kohteisiin korvausilmaa hallitusti ikkunarakenteen kautta. Samalla korvausilma voidaan esilämmittää ikkunoiden välitilassa. Ratkaisu säästää lämpöhäviötä 15–30 % verrattuna esilämmittämättömän tuloilman tuontiin huonetilaan. 

Tuloilma lämpenee tehokkaammin ja ilmanvaihto on vedottomampaa ilmavirtauksen ollessa hidas. Tästä syystä voi olla perusteltua käyttää venttiileitä useammassa kuin yhdessä ikkunassa. 

Tuloilmaikkunoiden venttiileissä on vaihdettava tai puhdistettava suodatin, huoneilman ulosvirtauksen estävä takaiskuventtiili sekä mahdollisuus virtauksen säätämiseen. 

Uusissa tuloilmaikkunoissa korvausilmaventtiili on asennettu yleensä ikkunan karmin läpi tehtyyn aukkoon. Vanhoihin ikkunoihin korvausilma-aukko voidaan jyrsiä myös puitteen läpi tai läpivienti voidaan asentaa seinärakenteen ja karmin väliin. 

Rakennusten ilmanvaihto-ohjeiden mukaan huonetilan ilman on vaihduttava asuinhuoneissa kerran kahdessa tunnissa. Ohjearvot mitoitetaan asunnon koon tai henkilömäärän mukaan.