Säätäminen ja tasapainotus

Ilmanvaihdon säätäminen on tehtävä aina ikkunoiden vaihtamisen yhteydessä. Pelkkä venttiileiden mittaaminen ei riitä, vaan myös huonetilojen alipaineisuus on huomioitava.

Toimiva ilmanvaihto edellyttää tasaista alipainetta rakennuksen kaikissa huonetiloissa. Tyypillinen ongelma on rakennusten yläkerrosten riittämätön alipaine tai jopa huoneistojen ylipaine, mikä tuntuu yläkerroksissa huonona ilmana ja alakerroksissa vedon tunteena.

Suositeltavaa on, että ilmanvaihtoon liittyvät mittaukset tekee alan ammattilainen.