Huurtumaton ikkuna

Huurtumattomalla ikkunalla voidaan ehkäistä kosteuden kertymistä ikkunan ulommaiseen lasiin. Tällöin ulommaisena lasina käytetään huurtumista estävällä aineella pinnoitettua lasia, joka vähentää lasin ulkopinnan jäähtymistä ja kosteuden kertymistä lasin pinnalle.

Huurtumaton lasi kannattaa valita silloin, kun talo on alavalla paikalla, räystäät ovat lyhyet, puustoesteitä ei ole, rakennuksia on lähekkäin tai kyseessä on vähintään A-luokan energiaikkuna. Lasin voi myös laittaa vain niihin ikkunoihin, joissa huurtumisen riski on suuri. Esimerkiksi avoimen seinustan ikkunoiden huurtumisriski on selvästi suurempi kuin pitkän räystään tai katoksen alla olevissa ikkunoissa.  

Huurtumattomalla lasilla ei voida estää lasin ulkopinnan huurtumista kaikissa olosuhteissa, mutta pinnoitettu lasi pienentää huurtumisriskin murto-osaan pinnoittamattoman energiaikkunan huurtumisriskistä. 

Ikkunan sisäpinnan ja välitilan huurtumiseen erikoispinnoitettu selektiivilasi ei vaikuta.