Ikkunoiden vaihtaminen, remontointi ja huolto

Milloin ikkunaremontti?

Talon käyttöikä on yleensä pidempi kuin ikkunoiden, ja ikkunat yleensä vaihdetaan vähintään kerran rakennuksen elinkaaren aikana. Ennen uusien ikkunoiden hankintaa rakennukselle kannattaisi tehdä perusteellinen kuntokartoitus.

Ikkunat on kuitenkin vaihdettava uusiin, jos

  • vanhojen ikkunoiden kunnostaminen ei ole enää taloudellisesti järkevää
  • ikkunoissa on teknisiä puutteita
  • äänieristävyys ei ole riittävä
  • lämmöneristävyys ei ole riittävä

Tyylivalinnat, ilmeen säilyttäminen

Ikkuna kertoo aina oman aikansa rakennustekniikasta, tyylistä ja arvostuksista. Vanhoja malleja noudattava uusi ikkuna säilyttää rakennuksen rakennustaiteellisen arvon, mutta rakennushistoriallinen arvo muuttuu kun alkuperäisiä osia korvataan uusilla. 

Ikkunoita uusittaessa on huomioitava ikkunoiden profiilii, valoaukon koko ja käytetyt materiaalit. 

Suojeltu rakennus

Ennen suojellun rakennuksen muutostöitä on selvitettävä viranomaisilta mahdollisten lupien tarve. Tarkempia ohjeita antaa oman paikkakunnan rakennusvalvonta. Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden saneerauksissa tarvitaan yleensä Museoviraston lupa. 

Millaiset ikkunat valitsen?

Ostajan on harkittava millaisia ominaisuuksia ikkunoilta vaaditaan. Merkittäviä seikkoja ovat ulkonäkö, energiatehokkuus, turvallisuus ja esimerkiksi meluhaittojen vähentäminen. Omat vaatimukset kannattaa eritellä tarjouspyyntöön tai myyjälle tarkasti,