Tilkerako eli eristevara

Eristettä varten jätetään ikkunan tai oven joka puolelle 15–20 mm tila. 

Ikkunoiden mitoitus ja moduulimitat

Ikkunoiden ja ovien moduulimitat

Ikkunan koko voidaan ilmoittaa joko täsmällisinä karmin ulkomittoina tai moduulijärjestelmään perustuvina liittymismittoina. Ikkunan liittymismitta sisältää ikkunan ja sen asennuksen tarvitseman tilan.

Ikkunoita tilattaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, puhutaanko todellisista karmin ulkomitoista vai moduulimittoihin perustuvista liittymismitoista. 

Moduulimitat perustuvat kantamoduuliin M = 100 mm. Ikkunan tai oven liittymämitta on 10 mm pienempi kuin moduulimitta, jolloin esimerkiksi 30M x 21M -kokoisen ikkunan leveys on 2990 mm ja korkeus 2090 mm.

Mittatilausikkkunat ja karmin ulkomitta

Vanhoja ikkunoita uusittaessa uudet ikkunat tehdään yleensä mitattuun oikeaan kokoon, jossa huomioidaan myös asennus- ja tilkevara. Teolliset ikkunvalmistajat eivät enää juurikaan tee ikkunoita varastoon, vaan sekä uudisrakennusten että remonttikohteiden uudet ikkunat mitoitetaan täsmällisesti kohteen mukaan. 

Tällöin tilauksessa ikkunan leveys ja korkeus määritellään täsmällisesti esim. 1730 x 1750 mm.

Mittojen ottaminen

Vanhat ikkunat on mitattava tarkkaan ennen uusien tilaamista. Usein on syytä irrottaa vuorilautoja, jotta rakenteiden kunto voidaan tarkistaa ja aukosta saadaan riittävän tarkka mitta.  Uudet ikkunat mitoitetaan hieman vanhaa ikkunaa pienemmäksi. Uusi aukkomitta on tyypillisesti 30–50 milliä vanhaa ikkuna-aukkoa pienempi. 

Vesipellin mitat ja kallistus

Mitattaessa on huomioitava myös  vesipellin kallistukset. Kallistuskulman on oltava vähintään 1:3 eli esimerkiksi 15 cm syvässä ikkunapellissä laskua on tällöin viisi senttiä. 

Välys, tilkevara, eristevara

Ikkunan tiiveyteen vaikuttaa tilkevara eli eristevara. Jos rakentaessa jätetään liian pieni vara, ei tiivisteainetta saada tarpeeksi ikkunan ja karmin väliin. Lue lisää tilkevaran huomioimisessa asennuksessa.

Ikkunan valoaukon koko

Valoaukon koko riippuu ikkunatyypistä ja tarkka mitta myös valmistajasta. Esimerkiksi Tiivin kiinteässä ikkunassa karmin paksuus on noin 50 mm, eli ikkunan valoaukon koko on noin 100 mm karmin ulkomittaa pienempi. Tiivin avattavassa ikkunassa taas karmin ja puitteen paksuus on noin 80 mm, joten valoaukko on noin 160 mm karmin ulkomittaa pienempi.