Ikkunoiden asennus

Valmistautuminen

Aikataulut

Yhden ikkunan asennus kestää keskimäärin kaksi tuntia. Vanhoja ikkunoita vaihdettaessa yksi ikkuna-aukko on auki 10–20 minuuttia. 

Uudisrakennus

Ikkunat tulisi asentaa vasta silloin, kun olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat likipitäen lopullisia käyttöolosuhteita. Suositeltavaa on, että rakennuksen sisätilojen suhteellinen kosteus RH on vakiintunut alle 60 % tasolle ja sisäpuolisten betonirakenteiden suhteellinen kosteus on poratusta reiästä mitattuna alle 85 %. Betoni- ja kivirakenteisissa seinissä käytettyjen kestopuisten apukarmien kosteus ei saa ylittää 20 %. Aikatauluja suunniteltaessa kannattaa tarkistaa betonin kuivumisaika ja suunnitella aikataulut sen mukaisesti.

Asennusvaiheessa rakennuksen välipohjien tulisi olla liikuttavassa kunnossa. Etukäteen on syytä tarkistaa mitä kalustoa tarvitaan, jotta painavimmatkin ikkunat saadaan asennettua. 

Korjausrakentaminen

Vaihtaessa vanhaan taloon uusia ikkunoita on tärkeää tuntea mitoitus. Samalla on tarkastettava onko ikkunassa karmit, vai onko se kiinnitetty suoraan talon runkoon, ja millaiset tilkeraot entisissä ikkunoissa on. 

Vuodenaika

Ammattilaisen tehdessä ikkuna-asennuksen, ei ole suurta merkitystä minä vuodenaikana työ tehdään. Kovan pakkasen, vesisateen tai tuulen vuoksi on tehtävä suojauksia.  

Työturvallisuus

Asentajien on käytettävä kypärää, suojaimia ja tarvittaessa turvavaljaita työskennellessään. Ammattilaisten on tunnettava palomääräyksiin, hätäpoistumistiehen liittyvät säädökset. 

Kahden asentajan työryhmä saa paikoilleen suurimman osan ikkunoista, mutta ruudun koon kasvaessa on käytettävä apuvälineinä esimerkiksi kurottajaa ja suurempaa työryhmää. Isoa avattavaa ikkunaa voidaan keventää irrottamalla yksi tai kaikki puitteet ikkunasta asennuksen ajaksi.  

Paloikkunaa asennettaessa on asennustavan täytettävä sille asetetut vaatimukset.  Mikäli ikkunan alareunan on alle 70 sentin korkeudessa tai sen takana on putoamisvaara, käytetään turvalasia.

Myrkylliset ja vaaralliset aineet rakenteissa

Mineriittiverhoiltujen talojen pinnoituslevyt sisältävät syöpää aiheuttavaa asbestia. Purettaessa asbestilevyistä tulee ongelmajätettä. Asbestin käyttö rakenteissa on ollut erityisen runsasta vuosina 1963–1979.

Rakenteissa voi olla myös myrkyllistä PCB:tä ja lyijyä, joiden käsittelystä on huolehdittava asianmukaisesti.

Ennen rakenteiden purkamista on selvitettävä riskit ja purkuvaiheessa huolehdittava jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.