Listoitus ja viimeistely

Listoitus 

Lista peittää asennuksessa jäävät jäljet.  Listoituksessa on käytettävä riittävän kuivaa puutavaraa. Puumateriaaleja ei saa säilyttää ulkona tai ulkovarastossa kostumisriskin vuoksi.

Viimeistely 

Asennustyö ja esimerkiksi listojen mitoitukset on tehtävä niin huolellisesti, että jälkiä ei tarvitse korjata tiivistysmassalla. Tavoiteena on, että visuaalinen ilme on aina  siisti valmiissa ikkunoissa.

Ikkunoiden pellitys

Ikkunan vesipelti on kallistettava minimissään 1:3 eli 18 astetta, jotta sade- ja sulamisvedet valuisivat pois ikkunasta ja seinärakenteesta. Lisäksi seinän kuivana pysyminen on varmistettava ulottamalla vesipelti vähintään 30 mm etäisyydelle seinärakenteesta sekä asentajan muotoilemalla tippanokalla.

Korjauskohteissa vesipellin kallistus ja mitoitus on usein riittämätön. Ikkunoita vaihdettaessa uusi ikkuna voidaan tarvittaessa mitoittaa muutamaa senttiä aiempaa matalammaksi tai asentaa hieman entistä korkeammalle, jotta vesipellin kallistus saadaan riittäväksi ilman seinän rakenteiden purkamista ja muuttamista. 

Lue myös: