Lainsäädäntö ja vaatimukset

Rakennusten merkittävät julkisivumuutokset edellyttävät lain mukaan toimenpidelupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a -pykälän mukaan lupa vaaditaan ikkuna- ja ovisaneerauksiin liittyen silloin, kun rakennuksen julkisivua tai sen väritystä muutetaan tai jos rakennukseen tehdään katukuvaan vaikuttava ikkunajaon muutos.

Rakennuslupa vaaditaan myös rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen (125 §).

Rakennuslupaa ja toimenpidelupaa jaetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Laki velvoittaa huolehtimaan rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta saneeraus- ja muutostöiden yhteydessä (117 g §): “Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen tämän lain mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa” (Finlex.fi)

Ikkuna- ja ovisaneeraukset ovat merkittävä mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen.