Meluntorjunta

Meluntorjunta tulee lain (Maankäyttö ja rakennuslaki 117 f §) mukaan huomioida rakennushankkeissa niin, etteivät rakennuksen ja rakennuspaikan melualtistus ja ääniolosuhteet vaaranna terveyttä, lepia tai työntekoa.

Rakennuksen rakenteiden äänieristävyydellä voidaan tarvittaessa torjua meluhaittaa. Ikkuna- ja ovivalinnoissa äänieristävyys tulee huomioida niin tuotteiden kuin niiden asennuksen laadussa.

Desibeliasennus on Tiivin käyttämä menetelmä, jossa kiinnittämiseen tarvittava tilkerako ei heikennä ikkunan tai oven ääneneristävyyttä.

Ääneneristävyyden huomioivaa asennusta käytetään kohteissa, joissa esimerkiksi tie- tai lentoliikenne aiheuttaa häiritsevää melua. Desibeliasennus on Tiivin ja VTT:n kehittämä asennusmenetelmä.