Ääneneristys

Ikkunan ääneneristysominaisuudet ovat erityisen merkittäviä kun asunto sijoittuu liikenne- tai lentomelualueelle. 

Ikkunan ääneneristävyyteen vaikuttaa

  • Ikkunan rakenne. Avattava ikkuna on tehokkaampi äänieriste kuin kiinteä, sillä lasien väliin jää tyypillisessä ikkunassa kaksi eri kokoista ilmaväliä ja ääneneristävyys kasvaa. 
  • Karmisyvyys: alle 20 mm etäisyydellä lasien välisen etäisyyden merkitys ääneneristävyyteen on pieni, mutta kasvattamalla etäisyyttä enemmän ääneneristävyys parenee huomattavasti. Esimerkiksi syvyydeltään 130 ja 210 mm ikkunoissa ero on lähes 10 desibeliä.
  • Lasin paksuus. Paksuuden lisääminen lisää lasin massaa eivätkä ääniaallot saa sitä liikkeelle yhtä helposti. Lasin ääneneristys paranee noin 6 dB massan kaksinkertaistuessa. Myös eri paksuisten lasien käyttäminen parntaa ääneneristävyyttä.
  • Lasin rakenne. Useamman lasikerroksen laminointi yhteen vaimentaa korkeataajuisia ääniä paremmin kuin yksi paksu lasi. 

Tuloilmaikkuna on ääneneristyskyvyltään hieman tavallista ikkunaa heikompi, mutta silti tyypillisesti merkittävästi parempi kuin ikkunaremontissa korvattava vanha ikkunarakenne. Venttiilin suuosan taakse asennettava äänenvaimennin vaimentaa huomattavasti tuloilmaventtiilin kautta tulevaa melua. 

Ääneneristävyyden mittayksiköt

Ääneneristystä mitataan desibeliasteikolla, lyhenne dB. Desibeliasteikko on logaritminen, jolloin ihmiskorvan kaksi kertaa kovempana havaitsema ääni on desibeleinä ilmaistuna noin 10 dB voimakkaampi.

Ikkunoiden teknisissä tiedoissa ääneneristävyyttä voidaan ilmaista kolmella erilaisella desibeliarvolla

  • Rw kertoo yleisen keskitaajuisen melun, kuten puheäänen, musiikin tai radion ja television äänen vaimennuksesta.
  • Rw+C kertoo kertoo keski- ja korkeataajuisen melun, kuten suurinopeuksisen maantie- tai rautatieliikenteen aiheuttaman melun vaimennuksesta.
  • Rw+Ctr kertoo matala- ja keskitaajuisen melun, kuten raskaan liikenteen aiheuttaman melun vaimennuksesta.